Taxaties

Snel een compleet taxatierapport

Door onze ervaring en efficiënte werkwijze ontvangt u een helder taxatierapport van hoge kwaliteit. Vooraf bespreken wij met u of met uw financieel adviseur het doel van de taxatie, zoals:

 • Aan- en verkoop van een woning
 • Aan en verkoopbeslissing
 • Aanvragen of oversluiten van uw hypotheek
 • Hypotheekverhoging of aanpassing
 • Echtscheiding
 • Fiscale beslissingen (ook WOZ waarde)
 • Successierechten (schenken en erven) en boedelverdeling
 • Herbouwwaarde voor verzekeringen (ex. Art 275 Wvk)

Na het maken van een afspraak vindt de daadwerkelijke taxatie of waardebepaling  plaats waarna u snel het taxatierapport ontvangt.

Geaccepteerd door alle hypotheekverstrekkers

Wij zijn aangesloten bij het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut). Dit geeft u de garantie dat onze taxatierapporten volgens duidelijke richtlijnen zijn opgesteld en altijd worden geaccepteerd door hypotheekverstrekkers en NHG (Nationale Hypotheek Garantie).

Taxatie aanvragen

Werkwijze

Taxatie door Velthuis Makelaardij:

Op uw verzoek kunnen wij u een onafhankelijk oordeel over de waarde van uw registergoed op basis van een brede oriëntatie en een gedegen vak- en marktkennis geven. Het schriftelijke waardeoordeel is het uiteindelijke taxatierapport, waarin minimaal de hieronder vermelde zaken zijn opgenomen:

 • de naam van de opdrachtgever
 • het doel van de taxatie
 • een korte zakelijke omschrijving van het getaxeerde
 • de kadastrale gegevens
 • de huidige eigenaar
 • minimaal 1 foto van het getaxeerde object
 • een oordeel over de waarde en de aard van het getaxeerde
 • de bijzondere omstandigheden waarmee rekening is/wordt gehouden
 • de datum waarop de taxatie is verricht
 • de naam en de gegevens van de taxateur

Wat is belangrijk bij een waardebepaling?

De volgende factoren, die omschreven worden in het taxatierapport, wegen mee bij de waardebepaling van de registergoed:

 • locatie, ligging en stand;
 • grootte, aard en ligging van het perceel en de opstal;
 • functionele indeling van de opstal;
 • constructie, bouwkundige staat, staat van onderhoud en het afwerkingsniveau van de opstal;
 • isolatie en fundering;
 • zakelijke rechten, zoals erfdienstbaarheden;
 • mogelijke verontreiniging en de ter plaatse geldende bestemmingsplanbepalingen;
 • aanwezigheid van parkeergelegenheid en bereikbaarheid met openbaar vervoer;
 • aanwezigheid van voorzieningen zoals scholen, winkels en recreatie.

Het rapport wordt minimaal in tweevoud aan de opdrachtgever uitgebracht. De opdrachtgever dient zich te realiseren dat een taxatierapport niet beoogt een bouwkundig rapport te zijn.

Vraag een taxatie aan